Darija Fabijanic – SurvivalBG 1

Sharing is caring!

Darija Fabijanic is originally from Croatia but she lived most of her life in Germany. Now she is already more than 2 years in Bulgaria, living and working here with German language. Here is her interesting and funny story about the life in Sofia, Bulgarian language, communication with landlords and neighbours in her building and some hints how she spends his free time.
First edition of SurvivalBG took place at DaDa Cultural bar and with the support of Erasmus + Programme
Darija Fabijanic е от Хърватия, но е живяла по-голямата част от живота си в Германия. От вече повече от две години е в България, живее и работи тук с немски език. Това е нейната интересна и забавна история за живота в София, българския език, комуникацията с наемодателите и съседите в сградата й и някои идеи за това как тя прекарва свободното си време.
Първото издание на SurvivalBG се проведе в бара DaDa Cultural и с подкрепата на програмата Erasmus +
shares